V Běšinách slavnostně předali ukončené projekty

obrazek
23. října 2015 08:59, aktualizováno 08:03, Bc. Eva Mertlová

Slavnostní zakončení čtveřice projektů se uskutečnilo v Běšinách na Klatovsku. V prostorách Základní školy Běšiny se sešli zástupci zúčastněných firem i organizací, aby vyhodnotili úspěšnost projektů a slavnostně je zakončili. Za Plzeňský kraj se akce zúčastnil náměstek hejtmana Ivo Grüner.

Zakončení projektů:

Běšiny - rekonstrukce místních komunikací - I. etapa - ROP NUTS II Jihozápad za více než 7 milionů korun, dotace činila 6,2 milionu korun

Výstavba kanalizace před rekonstrukcí komunikace v obci Běšiny - dotaci poskytl Plzeňský kraj, odbor životního prostředí ve výši 1 milion korun z celkových téměř 1,5 milionu korun

Oprava infrastruktury - kanalizace - z Programu stabilizace a obnovy venkova Plzeňského kraje dotace 240 tisíc korun z celkových nákladů 540 tisíc korun

ZŠ Běšiny - odstranění vlhkosti po povodních - dotaci poskytlo Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, Obnova obecního a krajského majetku po živelných pohromách 2013 s dotací 1,7 milionu korun z celkových nákladů téměř 1,9 milionu korun.

Na slavnostním zakončení zmíněných projektů se sešli v prostorách ZŠ Běšiny také děti místní školy i mateřské školky a všem přítomným předvedly nacvičené písničky, které sklidily velký úspěch. Po kulturním rozptýlení si zástupci zhotovitelů projektů, školy i školky a také náměstek hejtmana Ivo Grüner mohli prohlédnout opravené prostory školy, která prošla díky dotaci ministerstva a také pomoci Plzeňského kraje odvodněním prostor, které zasáhla povodeň v roce 2013. Podle náměstka Ivo Grünera bylo právě odvodnění ZŠ Běšiny oříškem, s nímž pomohl právě Plzeňský kraj, konkrétně pomohl s administrací projektu, jehož zařazení do dotačního programu bylo náročné. "Velice rádi pomůžeme a podporujeme dobré věci, které mají smysl. Zvlášť pokud jde o promyšlené investice s vizí do budoucna, především právě v oblasti školství," uvedl náměstek Ivo Grüner.

 

Fotogalerie