Soutěž ve třídění odpadu zná své vítěze

obrazek
07. září 2016 07:53, aktualizováno 06:53, Bc. Eva Mertlová

Již 11. ročník soutěže My už odpad třídíme, zná své vítěze, kterými jsou obce Modrava a Železná Ruda. V historických prostorách kláštera v Kladrubech byla předána ocenění vítězům soutěže měst a obcí ve třídění odpadu. Ceny včetně šeků oceněným obcím předával radní Václav Štekl a zástupci společnosti EKO-KOM, která spolu s Plzeňským krajem soutěž vyhlašuje.

Soutěž vyhlásil Plzeňský kraj a autorizovaná obalová společnost EKO-KOM, a.s. ve spolupráci s Regionální rozvojovou agenturou Plzeňského kraje, kteří společně realizují v našem kraji projekt na podporu a rozvoj třídění odpadů. Smyslem soutěže je více zapojit samosprávy obcí do aktivit odpadového hospodářství a vyhlásit nejlepší města a obce Plzeňského kraje v třídění odpadů, především pak papíru, skla, plastů a nápojového kartónu.

Letošního ročníku se zúčastnilo celkem 486 obcí a měst Plzeňského kraje. Soutěž je rozdělena do dvou kategorií, v první kategorii soutěžily obce do 1000 obyvatel, ve druhé pak města a obce nad 1000 obyvatel.

V prvním kole se hodnotila statistická, a samotnými obcemi vykazovaná data ze systému EKO-KOM za celý rok 2015, především množství vytříděných odpadů, včetně odpadů z obalů papíru, skla a plastů na jednoho obyvatele. Dále pak zda je v obci zaveden i sběr čirého skla, nápojového kartonu či kovů a hustota sítě barevných kontejnerů na různé uvedené druhy odpadů v obci, které mají občané možnost sbírat a třídit. Hodnocena byla i účinnost tříděného sběru.

Do kola druhého pak postoupilo 15 obcí z kategorie do 1 000 obyvatel, 10 obcí z kategorie měst a obcí nad 1 000 obyvatel. Tyto obce a města navštívila (bez vědomí vedení obce) odborná komise složená ze zástupců vyhlašovatelů soutěže a hodnotila umístění kontejnerů a sběrných stání na vytříděný odpad, čistotu okolo kontejnerů včetně čistoty samotných kontejnerů či např. zda na kontejneru jsou pro obyvatele informace o tom, který vytříděný odpad lze do kontejneru vhazovat.

První tři vítězné obce obou vyhlašovaných kategorií obdržely upomínkové předměty, diplom a šek v hodnotě 10 tisíc, 20 tisíc a 30 tisíc korun, přičemž nejvyšší částku získala vždy obec vítězná.

„Plzeňský kraj se dlouhodobě řadí mezi kraje úspěšné v třídění odpadu. A je velmi důležité připomínat si, že dalším generacím nechceme zanechat jako odkaz hromady odpadků. Právě třídění odpadu je jedním ze základních pilířů chování lidské společnosti,“ uvedl radní Václav Štekl při slavnostním předávání.

Fotogalerie

        

 

A jaké jsou výsledky soutěže v třídění obcí za rok 2015?   

 

v kategorii malých obcí do 1 000 obyvatel je pořadí následující:

1. místo a nejlepší v třídění odpadů v Plzeňském kraji je obec MODRAVA

2. místo získala obec NĚMČOVICE

3. místo získala obec ČILÁ

 

Pořadí na dalších místech je následující:

4. obec Srní

5. obec Sebečice

6. obec Olbramov

7. obec Lhotka u Radnic

8. obec Kamenec

9. obec Hamry

10. obec Hradiště

11. obec Tojice

12. obec Terešov

13. obec Plískov

14. obec Ostrovec - Lhotka

15. obec

 

v kategorii velkých obcí nad 1 000 obyvatel je pořadí následující:

1. místo a nejlepší v třídění odpadů v Plzeňském kraji je město ŽELEZNÁ RUDA

2. místo získala obec ŠTĚNOVICE

3. místo získalo město BLÍŽEJOV

Pořadí na dalších místech je následující:

4. město Holýšov

5. město Mýto

6. město Nalžovské Hory

7. obec Losiná

8. obec Merklín

9. město Stod

10. obec Hromnice

Po celých jedenáct let, co soutěž trvá, se Plzeňský kraj pohybuje v celorepublikovém hodnocení na předních místech. V roce 2011 byl dokonce vítězem v rámci pomyslného srovnání všech krajů ČR. Před deseti lety, kdy vlastní krajská soutěž v třídění odpadů obcí začínala, vytřídil každý obyvatel kraje za rok průměrně 32 kg papíru, skla, plastu a nápojového kartonu. V současné době se toto množství pohybuje o více než deset kilogramů výše.

V roce 2015 se každému obyvateli Plzeňského kraje podařilo v průměru vytřídit 43,6 kg papíru, plastů, skla a nápojového kartonu do barevných kontejnerů, sběrných dvorů, výkupen apod. Dokonce byl v tomtéž roce nejlepší ve výtěžnosti barevného skla. Nejlepší výtěžnost na obyvatele má však Plzeňský kraj v tzv. veřejné sběrné síti, tedy prostřednictvím barevných kontejnerů na tříděný odpad, které jsou umístěny pro obyvatele nepřetržitě na veřejných prostranstvích měst a obcí.

Každý obyvatel Plzeňského kraje vytřídil v loňském roce 13,0 kg plastů, 17,2 kg papíru, 13,1 kg skla a 0,3 kg nápojového kartonu. Tyto výsledky jasně ukazují, že pokud jsou v obcích a městech vytvořeny kvalitní podmínky pro třídění odpadů, doplněné  pravidelnou osvětou veřejnosti, jsou lidé motivovaní velmi dobře svoje odpady třídit.

V Plzeňském kraji je velmi dobrá hustota sběrné sítě. Na jedno sběrné hnízdo (kontejnerové stání s kontejnerem na papír, sklo a plasty) připadá celkem 129 obyvatel. Průměr v ĆR je přitom 131 obyvatel na jedno takové hnízdo.