Dohody o provedení prací

24. června 2015 14:25, aktualizováno 13:25, JUDr. Ivana Houšková

Dne 9. června 2015 byla Krajskému úřadu Plzeňského kraje (dále jen „KÚPK“) doručena žádost o poskytnutí informací (dále jen „žádost“) dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

Žádáno bylo o poskytnutí kopií dohod o provedení prací uzavřených ve smyslu § 75 zákoníku práce Plzeňským krajem v období od 1. ledna 2014 do 31. prosince 2014 a sdělení výše vyplacených odměn jednotlivým zaměstnancům, kteří konali pro Plzeňský kraj práce na základě dohod o provedení prací uzavřených v období od 1. ledna 2014 do 31. prosince 2014 včetně zákonných srážek z těchto odměn.

Výše uvedené podmínky splňovaly 4 dohody o provedení prací. KÚPK poskytl veškeré žádané údaje kromě části, která je jménem, příjmením, (případně titulem), datem narození, rodným číslem, trvalým bydlištěm, číslem bankovního účtu zaměstnance a podpisem zaměstnance ve čtyřech dohodách o provedení práce. Vzhledem k tomu, že se jedná o dohody o provedení práce, které jsou do výše 10 000 Kč, je tam pouze jedna zákonná srážka a to patnáctiprocentní daň, žádné jiné srážky z odměny nejsou.

Anonymizované texty smluv jsou uvedeny v příloze.

Soubory ke stažení