Životopis

13. února 2009 11:43, aktualizováno 10:43,

Doc. MUDr. Milada Emmerová, CSc.

Narodila se 4. listopadu 1944 v Plzni. Zde vystudovala Jedenáctiletou střední školu a poté Lékařskou fakultu Univerzity Karlovy, obor všeobecné lékařství. Je dlouhodobě rozvedená a matka dvou dospělých dětí: MUDr. Jiří Emmer (1967), Mgr. Helena Šnebergrová (1979).

Po promoci v r. 1967 byla přijata na I. Interní kliniku v Plzni, kde působí dosud. Zde vystřídala řadu funkcí, a to jak v rezortu zdravotnictví, tak i školství. Již v 28 letech svého věku se po složení I. atestace z vnitřního lékařství stala odbornou asistentkou a vyučovala studenty medicíny, a to jak praktické dovednosti lékaře, tak i teorii v podobě přednášek a seminářů. Byla i externí učitelkou na Střední zdravotnické škole v Plzni, kde odvedla k maturitě několik tříd denního i večerního studia. Kromě všeobecné interní medicíny se zejména zabývala kardiologií, metabolismem, chorobami cévního systému, ale především pak od r. 1968 léčbou kyslíkem v přetlaku. Od roku 1977 do současné doby vede kolektiv specializovaných sester a lékařů na léčebné tlakové komoře. V r. 1976 složila atestaci II. stupně z vnitřního lékařství. V r. 1979 založila a poté vedla metabolickou jednotku intenzívní péče po 12 let. V r. 1989 obhájila kandidátskou disertační práci, v r. 1993 byla habilitována docentkou vnitřního lékařství. V r. 1994 byla přijata do České strany sociálně demokratické a zvolena do zastupitelstva města Plzně. V r. 1996 byla zvolena do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky a zastávala funkci místopředsedkyně Výboru pro sociální politiku a zdravotnictví, a to po dobu 6 let, následně pak zastávala funkci předsedkyně tohoto výboru až do srpna 2004. V r. 1997 byla pozorovatelkou komise pro vyšetřování veteránů z Perského zálivu. Díky novému názoru na zdravotní potíže tisíců těchto vojáků se stala členkou New Yorské akademie věd. V srpnu 2004 byla jmenována prezidentem republiky ministryní zdravotnictví vlády České republiky. V r. 2005 složila atestaci z hyperbarické medicíny. Poté působila jako lektorka a examinátorka v IPVZ Praha. V r. 2008 byla zvolena viceprezidentkou Svazu pacientů a  brzy poté také čestnou funkcí - pacientskou ombudsmankou.

Ve volbách do krajského zastupitelstva byla lídrem kandidátky za Plzeňský kraj ČSSD. Tato politická strana zvítězila, a to dokonce i v samotné Plzni. V listopadu 2008  se stala prvou hejtmankou v historii ČR.