Seznam informačních zdrojů nejen o Evropské unii

14. června 2004 17:10, aktualizováno 16:10, Ing. Petra Ježková

Ministerstva ČR

 

Ministerstvo pro místní rozvoj / informace o Strukturálních fondech www.mmr.cz / www.strukturalni-fondy.cz
Ministerstvo průmyslu a obchodu www.mpo.cz
Ministerstvo zemědělství www.mze.cz
Ministerstvo práce a sociálních věcí www.mpsv.cz
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy www.msmt.cz
Ministerstvo životního prostředí www.env.cz
Ministerstvo dopravy www.mdcr.cz
Ministerstvo vnitra www.mvcr.cz
Ministerstvo zahraničních věcí www.mzv.cz
Ministerstvo financí www.mfcr.cz
Ministerstvo zdravotnictví www.mzcr.cz
Ministerstvo spravedlnosti www.justice.cz
Ministerstvo kultury www.mkcr.cz
Ministerstvo obrany www.army.cz
Ministerstvo informatiky www.micr.cz

 

Státní orgány ČR

 

Oficiální stránky Úřadu Vlády ČR www.vlada.cz
Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR www.psp.cz
Senát Parlamentu ČR www.senat.cz

 

Evropská unie - oficiální stránky

 

Evropská komise http://europa.eu.int
Evropský parlament http://www.europarl.eu.int
Evropská Rada http://ue.eu.int/en/Info/eurocouncil
Evropský soudní dvůr http://curia.eu.int
Evropský účetní dvůr http://www.eca.eu.int

 

Evropská unie - další informace

 

Institut pro Evropskou politiku www.europeum.org
Oficiální stránky MZV ČR o Evropské unii www.euroskop.cz
Delegace Evropské komise v ČR www.evropska-unie.cz
Euro Info Centra www.euroinfocentrum.cz
Institut pro strukturální politiku www.ireas.cz
Přehled právních předpisů EU - EUROLEG www.euroleg.cz
Neziskové organizace a EU www.eufonie.cz
Evropská brána pro neziskový sektor www.ngo-eu.cz
Nadace pro rozvoj občanské společnosti www.nros.cz
Evropské dokumentační středisko www.eis.cuni.cz
Centrum pro evropskou integraci Hospodářské komory www.komora.cz/eu
Strukturální fondy a jak na ně (Centrum pro komunitní práci) www.sfcd.cpkp.cz