Knihovna

Katedra geografie FEK ZČU v Plzni pracuje na vydání německé monografie "Euroregion Böhmerwald/Bayerischer Wald-Unterer Inn/Mühlviertel"

Během první poloviny roku 2014 byla na Katedře geografie Fakulty ekonomické ZČU v Plzni připravena německá verze monografie "Euroregion Šumava" (německý název: Euroregion Böhmerwald/Bayerischer Wald-Unterer Inn/Mühlviertel).

Bulletin Strukturální fondy 2004-2006 výsledky a dopady na současné programové období

Informační bulletin nabízí podrobné výsledky minulého programového období.

Společný regionální operační program v Plzeňském kraji

Publikace obsahuje základní informace k systému rozdělení finančních prostředků programu SROP v Plzeňském kraji a výčet všech podpořených individuálních projektů i akcí grantových schémat na území kraje.

Abeceda fondů EU 2007-2013

Publikace slouží jako "průvodce" dotačními možnostmi pro nejširší veřejnost.

Informační materiály

V příloze naleznete informační materiály k FM EHP/Norska vytvořené norským velvyslanectvím v ČR.