Semináře 2. výzva SROP - prezentace

obrazek
19. října 2004 11:31, aktualizováno 10:31,

Ve dnech 14.10., 15.10. a 18.10. 2004  proběhl v prostorách budovy Krajského úřadu Plzeňského kraje cyklus informačních seminářů o možnostech a podmínkách druhé výzvy k předkládání projektů do Společného regionálního operačního programu.  Proběhly celkem 4 semináře věnované konkrétní Prioritě programu (14. října 2004 od 09.00 hodin Priorita 1 - Regionální podpora podnikání, od 13.00 hodin Priorita 3 - Rozvoj lidských zdrojů v regionech, 15. října 2004 od 09.00 hodin Priorita 2 - Regionální podpora infrastruktury, 18. října 2004 od 09.00 hodin Priorita 4 - Rozvoj cestovního ruchu).  Účastníci semináře získali informace o možnostech a podmínkách předkládání individuálních projektů v rámci druhé výzvy Společného regionálního operačního programu. Dále byli seznámeni s připravovanými Grantovými schématy Plzeňského kraje, které budou vyhlášeny po schválení Ministerstvem pro místní rozvoj pravděpodobně koncem prosince či začátkem ledna. Seminář byl pořádán oddělením Sekretariátu Regionální rady ve spolupráci s Regionálním evropským informačním střediskem. Jednotlivými přednášejícími byli Ing. Zbyněk Doležal (konzultant, BIC Plzeň), Ing. Ladislava Khaurová (Regionální evropské info. středisko, KÚPK), Bc. Petra Kůsová (Sekretariát Regionální rady, KÚPK), Mgr. David Jirka (Sekretariát Regionální rady, KÚPK) a Ing. Jan Přibáň (Oddělení grantových schémat, KÚPK).

 

 

Prezentace jednotlivých přednášek naleznete ke stažení v příloze tohoto textu.

Upozoňujeme však, že prezentaci NELZE dále používat k prezentaci na veřejnosti.

.

 

Soubory ke stažení