Regionální konference potvrdila úspešnou spolupráci s Horním Falckem a Dolním Bavorskem

obrazek
11. května 2011 10:10, aktualizováno 09:10,
10. Regionální konference se konala v německém Neustadtu a.d.Waldnaab a jejím hlavním tématem bylo vzdělávání se sloganem „Vzdělání jako most“. Regionální kooperace mezi regiony Horní Falcko/ Dolní Bavorsko a Plzeňským krajem má další úspěchy.

Konference se zúčastnili představitelé Plzeňského kraje –hejtman Milan Chovanec, jeho náměstek Ivo Güner, Jiří Struček a radní Petr Smutný.

Regionální konference se ohlédla nazpět za velmi úspěšnou spoluprací, která překračuje hranice už od roku 2001, ve smyslu evropské myšlenky dobrého sousedství.

Ušli jsme dlouhou cestu, Horní Falc a Dolní Bavorsko jsou pro nás cennými partnery. To, co je pro mě zásadní je to, že přeshraniční spolupráce vždy vycházela od lidí, byla živena jejich zájmem, zájmem organizací. Právě poznání života na druhé straně hranice, poznání sousedů, odstraňuje bariéry a pomáhá nám v rozvoji,“ řekl hejtman Milan Chovanec.

Je navázáno množství fungujících partnerství obcí, institucí, spolků a účastníků. Uskutečnila se již mnohá společná setkání, výměny zkušeností a projektové práce. Mezi ně například patří:

-           iniciativy k výstavbě kolejových cest, popř. zařazení celkové trasy Praha –  Plzeň – Řezno – Landshut – Mnichov do národních a evropských sítí,

-           přeložení nákladní dopravy na železnici a posílení kolejí,

-           dokončení přímých spojení po silnici,

-           příhraniční autobusová doprava,

-           technické posílení železniční trati z Plattlingu do Bavorské Rudy a přímé spojení vlakové dopravy na této trati do Železné Rudy a Klatov, která má být zajištěna se změnou jízdního řádu 2012/2013,

-           síť turistických cest včetně přechodů v národních parcích,

-           zajištění a rozvoj potenciálu relevantního pro ochranu přírody,

-           záchranářství a ochrana před katastrofami,

-           iniciování a doprovod studií pro rozvoj území a životního prostoru,

-          pilotní projekt nadhraničního geoinformačního systému a jeho následná implementace,

-           oboustranná setkání primátorů (starostů) pro daná dílčí území

-           přeshraniční hospodářské seskupení a propojení v projektu „My jsme Evropa“,

-           vzdělávací a vysokoškolské sítě,

-           certifikace češtiny jakožto cizího jazyka na školských úrovních,

-           kulturní sítě a kulturní partnerství včetně projektu Plzeň 2015.

Na konferenci se prezentovaly pracovní skupiny k nejdůležitějším tématům jejich stávající i budoucí spolupráce v oblasti školství, hospodářství, doprava, zemědělství a obnova venkova, územní plánování, ochrana životního prostředí, cestovní ruch, kultura a zdravotnictví. Konference byla dnes zakončena slavnostním podpisem Závěrečného prohlášení. Podepsali jej hejtman PK Milan Chovanec a Brigitta Brünner, vládní prezidentka Horní Falcko.

úvodní slovo hejtmana Plzeňského kraje

zleva: zemský rada Simon Wittmann, Emilia Müller-bavoská státní ministryně, Brigitta Brünner-vládní prezidentka Horní Falcko a hejtman Milan Chovanec

Podpis závěrečního prohlášení Brigitta Brunner a Milan Chovanec

 

Stručně ze Závěrečného prohlášení:

Regionální kooperace podporuje iniciativy a kroky směřující k výstavbě dunajsko-vltavského regionu a také Evropskou unií nedávno schválenou dunajskou strategii pro sousední obyvatele v okolí Dunaje a pro jejich sousedy.  Práce k rozvoji bavorsko-českého příhraničního prostoru je orientována do budoucnosti.  

Za účelem prohloubení hospodářské, demografické a komunální spolupráce se sjednává zřízení bavorsko-českého registru, který má otevřít nové možnosti kooperace mezi do této doby nezúčastněnými partnery a obzvlášť má zasáhnout obce a organizace, které jsou zainteresovány na přeshraničním partnerství. Odborně zaměřené skupiny budou dávat impuls regionální kooperaci a současně spolupracovat. Nově byla založena také skupina pro komunální spolupráci.

Jako konkrétní projekt do budoucnosti má posílení železničního spojení Praha – Plzeň – Řezno – Landshut – Mnichov (letiště) jakožto část trasy evropské železniční sítě (TEN-V) z Varšavy/Wroclawi  přes Prahu do Mnichova značnou prioritu.

Cílem spolupráce je vytvoření jednoho regionu se stejným zaměřením v oblasti vědy a hospodářství vedoucí k intenzivnímu vývoji orientovanému do budoucnosti. Silní partneři z oblasti vzdělání, vysokých škol a hospodářství a intenzivní propojení v územně vytvořeném prostoru mezi metropolemi mají sloužit jako důležitá základna pro další sblížení.