Jak požádat o dotaci z grantových schémat?

obrazek
06. ledna 2005 07:28, aktualizováno 06:28,

V souvislosti s lednovým vyhlášením prvního kola výzvy k předkládání akcí/projektů do grantových schémat Plzeňského kraje zorganizoval Odbor fondů a programů Evropské unie Krajského úřadu Plzeňského kraje informační seminář s názvem „Grantová schémata Plzeňského kraje“. Vzhledem k tomu, že se jedná o velmi zajímavé a důležité téma, naplánoval Odbor fondů a programů Evropské unie seminář hned na čtyřech místech v Plzeňském kraji tak, aby zájemci ze vzdálenějších míst neměli problémy s dopravou. Semináře proběhly 4.ledna  v Tachově, 5.ledna v Plzni a v Kdyni a poslední seminář proběhl 6.ledna v Sušici.

 

Grantová schémata jsou dotační programy Plzeňského kraje, které jsou částečně financovány v rámci čerpání přidělených finančních prostředků Evropské unie ze Společného regionálního operačního programu. Grantová schémata jsou zaměřena na  podporu sociální integrace v regionu, na zlepšení kvality místních komunikací v obcích, na rozvoj služeb a infrastruktury cestovního ruchu jak pro podnikatele, tak veřejné subjekty, na rozvoj infrastruktury cestovního ruchu pro podnikatele a na podporu malého a středního podnikání. Největší zájem byl o grantové schéma „Podpora rekonstrukce a budování místních komunikací“ a „Sociální integrace v Plzeňském kraji“.

 

O finanční prostředky z grantových schémat si mohou zažádat veřejné subjekty, neziskové organizace a drobní, malí a střední podnikatelé. Vzhledem k tomu, že akce/projekty do grantových schémat PK se mohou předkládat od 3.ledna 2005 do 4.dubna 2005, byl o semináře velký zájem. Největší účast měl seminář konaný v Plzni a to především z řad zástupců měst a obcí. Účastníci semináře se dozvěděli základní informace k jednotlivým grantovým schématům, k jejich možnostem a podmínkám, jaké aktivity jsou v rámci grantových schémat podporované, jaké náležitosti má mít projektová žádost apod. Dále bylo zájemcům o dotaci doporučeno konzultovat své projektové záměry s manažery jednotlivých grantových schémat, neboť se tak mohou vyvarovat zbytečným chybám a nedostatkům při přípravě projektové žádosti.

Všechny informace ke grantovým schématům a požadavky na akce/projekty, včetně kontaktů na manažery, jsou pro jednotlivá grantová schémata sepsány do „Pokynů pro žadatele“ , které jsou k dispozici ke stažení na www.plzensky-kraj.cz pod logem Společného regionálního operačního programu (SROP) v pravém horním rohu www stránky.