2.výzva GS 1.1 / 1.9.-30.11.2005

obrazek
02. září 2005 09:04, aktualizováno 08:04,
  

Žádosti o dotace z grantového schématu na podporu drobných podnikatelů a malých a středních podniků ve vymezených regionech Plzeňského kraje mohli žadatelé podat od 1.září do  30.listopadu 2005,14 hodin. O dotaci mohli žádat drobní podnikatelé,malí a střední podnikatelé definovaní v  nařízení Komise ES č. 364/2004 s uzavřeným účetnictvím minimálně za poslední tři účetní období, nikoliv začínající podnikatelé. (viz. celý text výzvy v příloze).

 

Celkový objem prostředků, který byl v rámci druhé výzvy připraven k rozdělení, byl 34 837 922,-Kč, přičemž míra podpory na jeden projekt činila maximálně 46% uznatelných nákladů akce.

 

K poslednímu dni 2.výzvy bylo na regionální kancelář agentury CzechInvest doručeno 12 žádostí o dotaci s celkovou požadovanou částkou 29,12 milionů korun.

 

V úterý 7. února 2006 se konalo zasedání Zastupitelstva Plzeňského kraje na němž bylo schváleno všech 12 přijatých žádostí.  Vzhledem ke kvalitnímu zpracování všechny projekty úspěšně prošly kontrolou formálních náležitostí a přijatelnosti a uspěly v procesu hodnocení. V následující tabulce jsou schválené projekty včetně výše přidělené dotace. Na realizaci 12 schválených projektů bylo v druhé výzvě rozděleno 29,12 milionů Kč.

 

 

 

 Žadatel

Název projektu

Přidělená  výše dotace  / Kč

MARO Kralovice spol. s r.o.

Rozšíření výrobní kapacity firmy MARO Kralovice

7 130 000,00

ADIS TACHOV, výroba plastů s.r.o.

Rozvoj firmy ADIS Tachov nákupem nejmodernější technologie

2 375 900,00

Stanislav Kechner - AKVA-TERA

Technologické vybavení nové sklenářské dílny

733 700,00

Václav Toman

Vybavení stanice technické kontroly a stanice měření emisí

1 447 620,00

SOLODOOR a.s.

Formáto-hranovací centrum

10 000 000,00

ELEKTRO Hošek - spol. s r.o.

Rozšíření stavební kapacity firmy - výstavba prostor pro technickou přípravu výroby a pořízení stavební mechnaizace a užitkového vozidla

1 297 660,00

Martin Škopek - truhlářství

Rozšíření výrobní kapacity firmy - Martin Škopek - truhlářství

690 000,00

Zdeněk Pitel

Zahájení provozu pneuservisu v obci Mokrosuky

695 000,00

I.V., spol. s r.o.

Rekonstrukce výrobní linky pilařské výroby včetně rekonstrukce sušárny

1 108 600,00

Tomáš Boublík - truhlářství

Tomáš Boublík - truhlářství, stavební úpravy a rozšíření výroby

646 300,00

GTW Technik s.r.o.

Výroba radiálních kompozicových ložisek na CNC vodorovné vyvrtávačce

2 553 000,00

KNORIMPEX spol. s r.o.

KNORIMPEX - Rozšíření stávající produkční kapacity opravny tlumičů pro železniční kolejová vozidla ČD i EU v provozovně Nekmíř, okres PS

446 200,00

Celkem

 

29 123 980,00

 

 

Pro vyhlášení třetí výzvy k předkládání akcí do grantového schématu zbývá k rozdělení 7,2 milionu Kč. Výzva bude vyhlášena na jaře roku 2006.

 

Manažerem GS pro 2.výzvu:

Ing. Jan Přibáň          tel.: 377 195 667      e-mail: jan.priban@kr-plzensky.cz

 

V příloze naleznete celý text 2.výzvy do grantového schématu včetně dokumentace, která byla pro 2.kolo výzvy platná.

Soubory ke stažení