24. Krajské rady pro výzkum, vývoj a inovace

obrazek
16. listopadu 2022 12:13, aktualizováno 18. června 2024 15:21, Mgr. Lenka Pózelová

Na tomto červnovém jednání čekalo přítomné členy a hosty především shrnutí Akčního plánu RIS 3 strategie PK za rok 2021, a to jak z hlediska čerpání finančních prostředků, tak i dle jednotlivých strategických cílů definovaných ve strategii. Dále byl představen již kompletní přehled nových projektů v akčním plánu pro rok 2023, čímž tak vznikl časový prostor pro vyjednávání možné podpory projektů z rozpočtu kraje. Schválení analytické části a východisek strategické části nově aktualizované RIS 3 strategie PK bylo dalším bodem jednání. Na příštím jednání KRVVI pak bude proces aktualizace RIS3 strategie dokončen a dokument bude předán k projednání orgánům Plzeňského kraje.
Informace byly poskytnuty taktéž k pilotním RIS 3 misím, kde budou dle Ministerstva průmyslu a obchodu ČR v letošním roce spuštěny. První takovou pilotní misí MPO, k níž se v budoucnu budou moci připojit i kraje, je ,,Snížení materiálové a energetické náročnosti ekonomiky“. V rámci tohoto jednání se dostalo i na výstupy z konference „ISR 2022 – Globální megatrendy jako příležitost pro Plzeňský kraj“. Konference se uskutečnila 7. června 2022 v hotelu Vienna House Easy Plzeň a zúčastnilo se jí celkem 113 aktérů. Hlavním tématem letošního ročníku konference bylo definování nových směrů krajských domén specializace s ohledem na globální megatrendy.
Posledním bodem jednání byl projekt Smart Akcelerátor, kde se přítomní zabývali přípravou jeho již třetího pokračování, které by mělo být realizováno od roku 2023, ale také postupem realizace v současnosti běžícího projektu Smart Akcelerátor Plzeňského kraje II.
Soubory ke stažení