23. jednání Krajské rady pro výzkum, vývoj a inovace PK

obrazek
10. listopadu 2022 14:11, aktualizováno 18. června 2024 15:22, Mgr. Lenka Pózelová

Na dubnovém jednání členů a pozvaných hostů Krajské rady pro výzkum, vývoj a inovace PK byly projednány plány projektu Smart Akcelerátoru Plzeňského kraje II na rok 2022, kdy v průběhu prvního pololetí bude představeno vyhodnocení AP za rok 2021 a v průběhu druhé poloviny bude probíhat intenzivní příprava AP pro rok 2023. Dále byly představeny první návrhy aktualizace analytické části RIS 3 strategie, kdy na základě možných dopadů globálních megatrendů je žádoucí aktualizace domén specializace. Tato expertíza globálních megatrendů je pro Plzeňský kraj zpracovávána Technologickým centrem akademie věd ČR.
Na tomto jednání byli přítomní členové a hosté seznámeni taktéž s návrhem evaulace Regionální inovační strategie a východisky Strategické části Regionální inovační strategie Plzeňského kraje 2022.


Soubory ke stažení