21. jednání Krajské rady pro výzkum, vývoj a inovace Plzeňského kraje

obrazek
08. listopadu 2022 12:11, aktualizováno 18. června 2024 15:23, Mgr. Lenka Pózelová
Hlavními bodem 21. jednání byly informace o aktivitách realizovaných v rámci projektu Smart Akcelerátor Plzeňského kraje, především pak o připravovaných strategických projektech. Jedná se např. o projekty jako je Technolologický park DRONET – Plzeň Světovar nebo Digitální dispečink Plzeňské aglomerace, což je projekt, který umožní komunikaci mezi složkami města, simulačních aktivit, aktivit na podporu start-upů a dalších možností pro podporu začínajících podnikatelů. Poradenské centrum pro mezinárodní spolupráci ve VaVaI je dalším důležitým projektem, který je spolufinancován Plzeňským krajem a vznikne tak podpora na zapojení regionálních výzkumných kapacit v rámci komunitárních programů. Další strategickou oblastí, která je v rámci projektu rozpracovávána je Internacionalizace, kde probíhá např. projekt „Academic Career in Pilsen“ či projekt „Vybudování a činnost Welcome Center ZČU“. Přítomní členové a hosté dostali informace o také strategických intervencích v oblasti Podpory vzniku firem, Podpory akcelerace firem nebo informace ke Vzdělávání pro 21. století a podpoře talentů.
Část programu byla věnována vyhodnocení realizace Akčního plánu RIS3 strategie Plzeňského kraje za rok 2020 a představen byl taktéž první návrh plánu na rok 2022 a informace o činnosti inovačních platforem Plzeňského kraje.

Soubory ke stažení