20. jednání Krajské rady pro výzkum, vývoj a inovace PK

obrazek
07. listopadu 2022 09:50, aktualizováno 18. června 2024 15:24, Mgr. Lenka Pózelová

Dne 15. 3. 2021 proběhlo již 20. setkání Krajské rady pro výzkum, vývoj a inovace v Plzeňském kraji. Na tomto jednání se přítomní členové a hosté věnovali tématu tzv. Observatoře VaVaI, jehož hlavním cílem je snaha o kontinuální sledování a vyhodnocování vývoje v oblasti výzkumu, vývoje a inovací v Plzeňském kraji. Dalším bodem, na který se zaměřilo toto jednání, byla aktualizace Akčního plánu RIS3 strategie Plzeňského kraje, neboť Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR upravilo požadavky na vykazování struktury financování VaVaI v krajích, a tak je nutné přizpůsobit i projektové fiše projektů zařazených v akčních plánech. Následně byla představena nová prioritní aktivita tzv. „Posílení pozice transferu technologií a smluvního výzkumu pro nabídku komplexních řešení a služeb“, což má oporu v krajské i národní RIS3 strategii.
Dále byly na jednání poskytnuty informace ke spouštěnému interaktivnímu webovému portálu Mapavin https://www.mapavin.cz/Search- Aplikace výzkumných metod při systémové identifikaci potenciálu, nastavování a upevňování vazeb mezi podnikovou sférou a výzkumnou infrastrukturou. Na tomto webovém portálu budou prezentovány nejen novinky z výzkumu a inovací, ale velkým přínosem bude prezentace volných výzkumných kapacit a zadávání poptávek z oblasti výzkumu a vývoje. Cílem je tedy vytvořit živou platformu, na které budou relevantní informace pro navázání spolupráce VO s podnikovou sférou a zmírnit tak informační nedostatky mezi výzkumnou a podnikovou sférou.


Soubory ke stažení