Zdravotnictví v Plzeňském kraji

Zdravotnická záchranná služba Plzeňského kraje

Zdravotnická záchranná služba Plzeňského kraje je příspěvková organizace zřizovaná Plzeňským krajem za účelem poskytování zdravotnické záchranné služby podle zákona č. 374/2011 Sb., o zdravotnické záchranné službě, ve znění pozdějších předpisů.

Dětský domov Trnová

Dětský domov Trnová je příspěvková organizace zřizovaná Plzeňským krajem, která poskytuje zdravotní péči v souladu se zákonem č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách), ve znění pozdějších předpisů.

Krajské nemocnice

Plzeňský kraj je v oblasti zdravotnictví zřizovatelem a jediným vlastníkem šesti nemocnic/společností působících a vystupujících ve skupině Nemocnice Plzeňského kraje.

Rozmístění automatizovaných externích defibrilátorů v Plzeňském kraji (mapa a seznam)

V příloze je uveden aktuální seznam a mapa automatizovaných externích defibrilátorů v Plzeňském kraji, poskytnutý Zdravotnickou záchrannou službou Plzeňského kraje.