Oddělení technické ochrany životního prostředí

Podřízené organizační jednotky 
Žádná data k zobrazení
 
Jméno 
Telefon 
Odbor 
Pozice 
Ing. Jan Beneš +420377195552OŽPreferent na úseku životního prostředí, EIA, IPPC...X
Mgr. Jiří Hanzlík +420377195347OŽPreferent na úseku koordinace územních plánů...X
Ing. Jaroslav Háva +420377195339OŽPreferent na úseku ochrany ovzduší...X
Ing. Dominika Holá +420377195277OŽPreferent na úseku životního prostředí, EIA, prevence závažných havárií...X
Mgr. Kateřina Hrušková +420377195394OŽPreferent na úseku odpadového hospodářství...X
Mgr. Renata Chvojková +420377195489OŽPreferent na úseku jednotného environmentálního stanoviska...X
Ing. Adéla Kaschnerová +420377195380OŽPreferent na úseku ochrany ovzduší...X
Bc. Jitka Kmoníčková +420377195340OŽPreferent na úseku odpadového hospodářství...X
Mgr. David Macho +420377195383OŽPreferent na úseku ochrany ovzduší...X
Mgr. Jaroslav Nálevka +420377195338OŽPvedoucí oddělení technické ochrany životního prostředí...X
Ing. Bc. Jindřich Rykovský +420377195508OŽPreferent na úseku jednotného environmentálního stanoviska...X
Ing. Jiří Soutner +420377195597OŽPreferent na úseku posuzováni vlivů plánů a koncepcí na ŽP, EIA, IPPC...X
Ing. Jana Šimůnková +420377195648OŽPreferent na úseku odpadového hospodářství...X
Ing. Ivana Vojtajová +420377195498OŽPreferent na úseku životního prostředí, EIA, IPPC...X
     
Strana 1 z 1 (14 položek)Předchozí1Další