Kontrolní výbor

Členové Kontrolního výboru

04. ledna 2021 10:04, aktualizováno 14. června 2022 11:50, Mgr. René Zeithaml


Předsedkyně výboru
Eva Trůková
Členové výboru
Jan Benc
Ing. Jan Bostl
Oto Černohorský
Bc. Michal Chalupný
Petr Komanec
Ing. Tomáš Kotora
Ing. Viktor Krutina
Jan Kůrka
JUDr. František Podlipský
Jiří Šulc