Komise RPK

Komise Rady Plzeňského kraje

01. února 2017 13:32, aktualizováno 28. listopadu 2019 07:31, Mgr. René Zeithaml
Na základě § 80 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů zřizuje rada jako své iniciativní a poradní orgány komise. Svá stanoviska a náměty předkládají komise radě. Usnáší se většinou hlasů všech svých členů a ze své činnosti jsou komise odpovědné radě.
 
 
Komise Rady Plzeňského kraje (volební období 2016 - 2020) jsou zřízeny na základě usnesení RPK č. 163/17 ze dne 23.1.2017, a to:
 
 
 

     1. Komise právní a legislativní
                              předseda: JUDr. Zbyněk Holý

     2. Komise pro bezpečnost a záchranný systém
                              předseda: Jan Poduška

     3. Komise pro kulturu a památkovou péči
                              předsedkyně: Mgr. Světlana Budková

     4. Komise pro oblast sociálních věcí a národnostních menšin
                              předseda: Mgr. Ing Pavel Karpíšek

     5. Komise pro obnovu venkova
                              předseda: Ing. Jan Bostl

     6. Komise pro otevřený kraj
                              předseda: Bc. Jan Honomichl

     7. Komise pro partnerské regiony a evropské záležitosti
                              předseda: Ing. Jiří Šneberger

     8. Komise pro spolupráci s neziskovými organizacemi
                              předseda: Mgr. Jan Šašek

     9. Komise pro sport
                              předseda: Jan Kůrka

   10. Komise životního prostředí, zemědělství a protipovodňové ochrany
                              předseda: Ing. Petr Smutný