Zlatý erb

19. března 2009 16:54, aktualizováno 15:54,
 

V roce 2009 byl vyhlášen již 11. ročník soutěže „Zlatý erb“ o nejlepší webové stránky a elektronické služby měst a obcí České republiky.

Slavnostní ceremoniál a předání cen vítězům krajského kola z rukou hejtmanky Plzeňského kraje doc. MUDr. Milady Emmerové, CSc. proběhlo ve čtvrtek 19. března od 14.00 hodin v Jednacím sále ZPK v 1. patře budovy KÚPK v Plzni.

Cílem soutěže je podpořit modernizaci místní a regionální veřejné správy prostřednictvím rozvoje informačních služeb poskytovaných občanům i specifickým skupinám uživatelů s využitím internetu a ostatních elektronických médií, a přispět tak k rozvoji kvality života ve městech, obcích a krajích České republiky. Zlatý erb byl oceněn jako finalista světové soutěže Stockholm Challenge Award.

Zlatý erb se prokázal jako účinný nástroj zvyšování kvality webů našich měst a obcí. 

V krajských kolech se hodnotila následující kritéria: povinné informace, úřední deska, doporučené informace, ovládání webu, navigace a přehlednost stránky, výtvarné zpracování a bezbariérová přístupnost.

 

Výsledky krajského kola (podle kategorií)

 

Nejlepší webová stránka města: 1. Manětín, 2. Rokycany, 3. Třemošná

 

Nejlepší webová stránka obce: 1. Nečtiny, 2. Vrčeň, 3. Řenče

 

Nejlepší elektronická služba: 1. Domažlice: Přítomnost úředníků, 2. Domažlice: Podopra stánkového prodeje o Chodských slavnostech, 3. Zvíkovec: Elektronická kronika

 

Cena veřejnosti:  Němčovice

 

Blahopřejeme!

Vítězové jednotlivých kategorií postoupí do celostátního kola, které bude vyhodnoceno na konferenci ISSS dne 6. dubna 2009 v Hradci Králové.

Další podrobnosti naleznete na webových stránkách soutěže http://zlatyerb.obce.cz.

 

Další informace:

- Jan Savický, člen Sdružení Zlatý erb (e-mail: jan.savicky@webhouse.cz, mob: 603 878 893)

 

doc. MUDr. Milada Emmerová, CSc. a Ing. Petr Smutný se zástupci města Manětína