Křesadlo 2009

obrazek
27. května 2009 09:22, aktualizováno 08:22,
 

KŘESADLO 2009 

 „Cena pro obyčejné lidi, kteří dělají neobyčejné věci“ 

V pondělí 25.5.2009 proběhl slavnostní podvečer ve Výstavní síni Masné krámy v Plzni za účasti hejtmanky Plzeňského kraje Milady Emmerové a radního PK pro oblasti kultura, památková péče, cestovní ruch a marketing Václava Koubíka , kdy se rozdávaly ceny pro dobrovolníky pod názvem „Křesadlo“. 

KŘESADLO - tak se jmenuje cena, jejímž cílem je ocenit dobrovolníky, zviditelnit dobrovolnictví a neziskový sektor, vzbudit v lidech zájem o dobrovolnou činnost i respekt k těm, kteří ji vykonávají.  

Pořádá -ASOCIACE NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ PLZEŇSKÉHO KRAJE

Patronaci a záštitu nad akcí převzala hejtmanka Plzeňského kraje doc. MUDr. Milada Emmerová, CSc.

Cenu Křesadlo pro rok 2009 získala Petra Mišterová , která založila před pěti lety v Přešticích mateřské centrum. Připravuje obětavě náplň jednotlivých setkání, která se sestávají z programu pro děti, tak z navazujícího programu pro maminky. Svoji práci dělá nejenom, zdarma, ale dokonce na ni finančně přispívá. Mateřské centrum se zapojuje do akcí a dění v Přešticích, jako jsou Dem Země, Evropský týden mobility a další. Do činnosti centra zapojila jak maminky z Přeštic, tak i z okolí, kde nyní vznikají další mateřská centra.

Dalším držitelem Křesadla pro rok 2009 je Stanislav Benda. Je zakladatelem oddílu pozemního hokeje TJ Plzeň-Litice. Celý život zasvětil tělovýchově, především mládeži. Vychoval celé generace sportovců. Pod jeho vedením postoupil tým do Extraligy. V současné době, kromě funkcí ve výboru TJ, trénuje mladší žáky, zároveň vede přípravku. Pořádá akce "Litická míle", Litická 25". V 90. letech také zakládal Asociace školních sportovních klubů, která je nyní celostátní organizací se sto tisíci žáků.

Cenu Křesadlo pro rok 2009 obdržela také Blanka Filipová, zakladatelka občanského sdružení S.O.S. Život pro koně - útulek pro staré a týrané koně. Díky její činnosti při ochraně zvířat před týráním se podařilo zachránit a vyléčit dlouhou řadu koní i dalších zvířat, které by jinak byly utýrány svými majiteli či zemřely na následky neléčených nemocí. Věnuje se také hippoterapii a pomáhá dětem s kombinovaným postižením. Pořádá besedy na základních a středních školách, kde žáky a student seznamuje s problematikou případů týrání a také s informacemi, kam se obrátit pro pomoc v těchto případech a jak je řešit. V minulém ročníku Křesadla byla oceněna zvláštní cenou, letos se porota rozhodla udělit cenu Křesadlo. 

 

Radní Václav Koubík, hejtmanka Milada Emmerová, moderátor a jeden z oceněných

Ocenění, pořadatelé a hosté