Doplnění sítě hladinoměrů a srážkoměrů

10. května 2013

Doplnění sítě hladinoměrů a srážkoměrů

V rámci projektu byla doplněna stávající síť o 36 hladinoměrů a 75 srážkoměrů včetně systému pro sběr, vyhodnocování a vizualizaci naměřených hodnot...

10. května 2013

Zkušební (testovací) provoz instalovaných zařízení

Instalace jednotlivých monitorovacích stanic...

08. listopadu 2012

Kontrola instalace monitorovacích zařízení

Ukázka kontroly instalace monitorovacích zařízení...

08. listopadu 2012

Třetí kontrolní den

Třetí kontrolní den 11.9.2012...

30. července 2012

Instalace monitorovacích zařízení

Informace o průběhu prací...