Životní prostředí

25. října 2019

Velké šelmy v Plzeňském kraji

Výstava a seminář s tématikou velkých šelem...

24. června 2019

Výzva k podávání žádostí do III. vlny kotlíkových dotací - UKONČENO

Příjem žádostí v této výzvě byl ukončen. Žádosti jsou nyní přijímány do dotačního titulu "ZÁSOBNÍK - Pořízení ekologického vytápění v domácnostech III"...

28. června 2019

Projekt úspěšné sanace nelegální skládky pneumatik v Chodové Plané

Plzeňský kraj pomohl k odstranění nelegální skládky pneumatik v Chodové Plané. Na pozemku v katastrálním území městyse se již více než 15 let nacházela nelegální skládka pneumatik, asfaltových ker a stavební suti...

29. března 2019

Dotační program Podpora psích útulků v Plzeňském kraji v roce 2019

Rada Plzeňského kraje schválila usnesením č. 3142/19 ze dne 25. 2. 2019 pravidla dotačního programu Podpora psích útulků v Plzeňském kraji v roce 2019...

28. února 2019

Vyhlášení dotačního programu "Podpora ochrany lesa v PK 2017+" (aktualizované znění - změna č. 2)

Rada Plzeňského kraje schválila dne 25. února 2019 usnesením č. 3142/19 vyhlášení dotačního programu "Podpora ochrany lesa v PK 2017+" (v aktualizovaném znění - změna č. 2)...