Životní prostředí

16. března 2020

Podpora výsadby stromů v Plzeňském kraji 2020 - ukončení příjmu přihlášek

Vzhledem k velkému zájmu ze strany veřejnosti byla již naplněna kapacita pořadníku.

26. února 2020

Podpora výsadby stromů v Plzeňském kraji 2020

Rada Plzeňského kraje schválila usnesením č. 4520/20 ze dne 24. 2. 2020 projekt Podpora výsadby stromů v Plzeňském kraji 2020 k zapojení občanů do ochrany životního prostředí.

28. února 2019

Vyhlášení dotačního programu "Podpora ochrany lesa v PK 2017+" (aktualizované znění - změna č. 3)

Rada Plzeňského kraje schválila dne 24. února 2020 usnesením č. 4522/20 vyhlášení dotačního programu "Podpora ochrany lesa v PK 2017+" (v aktualizovaném znění - změna č. 3)...

26. února 2020

Dotační program Ekologické zahrady 2020

Rada Plzeňského kraje schválila usnesením č. 4521/20 ze dne 24. 2. 2020 pravidla dotačního programu Ekologické zahrady 2020.

26. února 2020

Podpora zemědělské činnosti v Plzeňském kraji 2020

Rada Plzeňského kraje schválila usnesením č. 4406/20 ze dne 20. 1. 2020 pravidla dotačního programu Podpora zemědělské činnosti v Plzeňském kraji 2020.