Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí účelové dotace č. 02052019

05. listopadu 2019 Julie Strnadová
Navýšení dotace poskytnuté dle dotačního titulu ,,Podpora sociálních služeb dle § 101a zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů pro rok 2019 - Plzeňský kraj, další kolo", na základě dodatku č. 1 smlouvy o poskytnutí účelové dotace uzavřené mezi Plzeňským krajem a městem Kdyně.

Soubory ke stažení