Zdravotnictví v Plzeňském kraji

27. července 2016

Zdravotnická záchranná služba Plzeňského kraje

Zdravotnická záchranná služba Plzeňského kraje je příspěvková organizace zřizovaná Plzeňským krajem za účelem poskytování zdravotnické záchranné služby podle zákona č. 374/2011 Sb., o zdravotnické záchranné službě, ve znění pozdějších předpisů.

27. července 2016

Dětský domov Trnová

Dětský domov Trnová je příspěvková organizace zřizovaná Plzeňským krajem, která poskytuje zdravotní péči v souladu se zákonem č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách), ve znění pozdějších předpisů.

04. července 2011

Rozmístění automatizovaných externích defibrilátorů v Plzeňském kraji