Plzeňský kraj

Statistika zemědělských podnikatelů

Přehled o počtech vydaných osvědčení zemědělského podnikatele k 31. 12. 2017

Statistika zemědělských podnikatelů

Přehled o počtech vydaných osvědčení zemědělského podnikatele k 30. 06. 2017

Statistika zemědělských podnikatelů k 30.06.2016

Přehled o počtu vydaných osvědčení zemědělského podnikatele k 30.06.2016

Statistika zemědělských podnikatelů k 31.12.2015

Přehled o počtech vydaných osvědčení zemědělského podnikatele

Statistika zemědělských podnikatelů k 30.06.2015

Přehled o počtu vydaných osvědčení zemědělského podnikatele k 30.06.2015