Informatika

15. prosince 2011

On-line přenos a videoarchiv zasedání Zastupitelstva Plzeňského kraje

On-line přenos a videoarchiv zasedání Zastupitelstva Plzeňského kraje z jednacího sálu Krajského úřadu Plzeňského kraje

10. února 2012

On-line přenos a videoarchiv

On-line přenosy a videoarchiv záznamů z jednacího sálu Krajského úřadu Plzeňského kraje

26. května 2016

Konzultační seminář MV k IS RS a eIDAS

Seminář Ministerstva vnitra k Informačnímu systému registru smluv a evropskému nařízení eIDAS.

10. března 2016

Kraje pro bezpečný internet - ročník 2016

I v letošním roce pokračuje úspěšný projekt Kraje pro bezpečný internet. Aktuálně je do projektu zapojeno již 11 krajů a letošní rok je opět ve znamení nových aktivit a soutěží.