Informace o výsledcích kontrol

28. února 2020

Zpráva o výsledcích kontrol za rok 2019

Zpráva o výsledcích kontrol zveřejňovaná podle § 26 zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), ve znění pozdějších platných předpisů

26. února 2019

Zpráva o výsledcích kontrol za rok 2018

Zpráva o výsledcích kontrol zveřejňovaná podle § 26 zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), ve znění pozdějších platných předpisů

07. února 2018

Zpráva o výsledcích kontrol za rok 2017

Zpráva o výsledcích kontrol zveřejňovaná pode § 26 zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), ve znění pozdějších platných předpisů

03. února 2017

Zpráva o výsledcích kontrol za rok 2016

Informace zveřejňované podle § 26 zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), v platném znění

01. února 2016

Zpráva o výsledcích kontrol za rok 2015

Informace zveřejňované podle § 26 zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), v platném znění