Zápisy z porad se stavebními úřady

obrazek
27. května 2014 07:26, aktualizováno 25. listopadu 2019 10:43, Mgr. Jaroslava Milerová

Krajský úřad Plzeňského kraje, odbor regionálního rozvoje, oddělení stavebního řádu, jako nadřízený orgán obecných stavebních úřadů, pořádá pravidelně třikrát do roka porady se stavebními úřady. Na poradách se řeší aktuální problémy spjaté s aplikací stavebního zákona na úseku územního rozhodování a stavebního řádu, na porady jsou i jako hosté zváni pracovníci dotčených orgánů (např. hasičský záchranný sbor, vodoprávní úřad, silniční správní úřad) nebo jiných orgánů, se kterými stavební úřad přichází do styku (např. katastrální úřad). Na poradách jsou také zodpovězeny konkrétní dotazy stavebních úřadů. Zápisy z těchto porad naleznete v příloze tohoto článku.

Soubory ke stažení