Splňuji základní podmínky k podání předžádosti?
Ano
Ne
Jsem vlastníkem nebo spoluvlastníkem nemovitosti (rodinného domu, bytové jednotky v bytovém domě nebo trvale obývané stavby pro rodinnou rekreaci) v Plzeňském kraji a v nemovitosti trvale bydlím.

Výměnu kotle na pevná paliva nesplňující parametry 3. nebo vyšší emisní třídy je možné realizovat od 1. 1. 2021.

Všechny níže uvedené informace jsou čerpány z tiskové zprávy Ministerstva životního prostředí Oficiální tisková zpráva programu Nová zelená úsporám a Minimanuálu na kotlíkové dotace 2021 - 2022 Ministerstva životního prostředí, proto nezaručujeme, že podmínky budoucí výzvy Ministerstvo životního prostředí ještě neupraví.

Pokud Vám z dotazníku vyplyne, že nesplňujete podmínky k podání předžádosti, ale nemáte jistotu, prosím, kontaktujte administrátory kotlíkových dotací na: