Aktuálně

ilustrační obrázek článku
Světový den záchrany života si připomněla také hejtmanka

Každoročně se Světový den záchrany života připomíná 16. října. Zdravotnická záchranná služba Plzeňského kraje u příležitosti tohoto dne připravila celodenní program pro školy i širokou veřejnost. Ředitelství záchranky tak hostilo žáky a studenty, kteří se pod dohledem profesionálů z řad lékařů a záchranářů učili, jak správně provádět neodkladnou resuscitaci, komunikovat s operátorem, využívat aplikaci Záchranka a mnoho dalšího.

ilustrační obrázek článku
UPOZORNĚNÍ k podávání žádostí o dotaci na rok 2022 z dotačního programu "Podpora sociálních služeb dle § 101a zákona o sociálních službách, Plzeňský kraj"

Vzhledem ke změně nařízení vlády č. 98/2015 Sb., o provedení § 101a zákona o sociálních službách účinné od 1. 11. 2021, nelze finanční prostředky z dotace poskytované dle § 101a zákona o sociálních službách čerpat na výdaje na pořízení nebo technické zhodnocení dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku podle právních předpisů upravujících účetnictví.

ilustrační obrázek článku
Dodatek č. 3 ke Smlouvě o veř. službách v přepravě cestujících - oblast JIH

Dodatek č. 3 ke Smlouvě o veř. službách v přepravě cestujících veř. linkovou dopravou k zajištění dopravní obslužnosti Plz. kraje pro oblast JIH.