Zveřejňování veřejnoprávních smluv o poskytování dotace dle § 10d zákona č. 250/2000 Sb.

Dodatek č. 2 ke smlouvě o poskytnutí účelové dotace č. 02142022

Navýšení dotace poskytnuté dle dotačního titulu ,,Podpora sociálních služeb dle § 101a zákona o sociálních službách, Plzeňský kraj" na základě dodatku č. 2 smlouvy o poskytnutí účelové dotace uzavřené mezi Plzeňským krajem a městem Staňkov ...

Dodatek č. 2 ke smlouvě o poskytnutí účelové dotace č. 02122022

Navýšení dotace poskytnuté dle dotačního titulu ,,Podpora sociálních služeb dle § 101a zákona o sociálních službách, Plzeňský kraj" na základě dodatku č. 2 smlouvy o poskytnutí účelové dotace uzavřené mezi Plzeňským krajem a městem Radnice ...

Dodatek č. 2 ke smlouvě o poskytnutí účelové dotace č. 02092022

Navýšení dotace poskytnuté dle dotačního titulu ,,Podpora sociálních služeb dle § 101a zákona o sociálních službách, Plzeňský kraj" na základě dodatku č. 2 smlouvy o poskytnutí účelové dotace uzavřené mezi Plzeňským krajem a městem Poběžovice ...

Dodatek č. 2 ke smlouvě o poskytnutí účelové dotace č. 02072022

Navýšení dotace poskytnuté dle dotačního titulu ,,Podpora sociálních služeb dle § 101a zákona o sociálních službách, Plzeňský kraj" na základě dodatku č. 2 smlouvy o poskytnutí účelové dotace uzavřené mezi Plzeňským krajem a městem Planá ...

Dodatek č. 2 ke smlouvě o poskytnutí účelové dotace č. 02062022

Navýšení dotace poskytnuté dle dotačního titulu ,,Podpora sociálních služeb dle § 101a zákona o sociálních službách, Plzeňský kraj" na základě dodatku č. 2 smlouvy o poskytnutí účelové dotace uzavřené mezi Plzeňským krajem a městem Nýrsko ...