Zveřejňování veřejnoprávních smluv o poskytování dotace dle § 10d zákona č. 250/2000 Sb.

Dodatek č. 3 ke smlouvě o poskytnutí účelové dotace č. 02112022

Navýšení dotace poskytnuté dle dotačního titulu ,,Podpora sociálních služeb dle § 101a zákona o sociálních službách, Plzeňský kraj", další kolo - dofinancování", na základě dodatku č. 3 smlouvy o poskytnutí účelové dotace uzavřené mezi Plzeňským krajem a městem Přeštice ...

Dodatek č. 3 ke smlouvě o poskytnutí účelové dotace č. 02082022

Navýšení dotace poskytnuté dle dotačního titulu ,,Podpora sociálních služeb dle § 101a zákona o sociálních službách, Plzeňský kraj", další kolo - dofinancování", na základě dodatku č. 3 smlouvy o poskytnutí účelové dotace uzavřené mezi Plzeňským krajem a městem Plasy ...

Dodatek č. 3 ke smlouvě o poskytnutí účelové dotace č. 02062022

Navýšení dotace poskytnuté dle dotačního titulu ,,Podpora sociálních služeb dle § 101a zákona o sociálních službách, Plzeňský kraj", další kolo - dofinancování", na základě dodatku č. 3 smlouvy o poskytnutí účelové dotace uzavřené mezi Plzeňským krajem a městem Nýrsko ...

Dodatek č. 3 ke smlouvě o poskytnutí účelové dotace č. 01492022

Navýšení dotace poskytnuté dle dotačního titulu ,,Podpora sociálních služeb dle § 101a zákona o sociálních službách, Plzeňský kraj", další kolo - dofinancování", na základě dodatku č. 3 smlouvy o poskytnutí účelové dotace uzavřené mezi Plzeňským krajem a příspěvkovou organizací Doma ve Kdyni ...

Dodatek č. 3 ke smlouvě o poskytnutí účelové dotace č. 02452022

Navýšení dotace poskytnuté dle dotačního titulu ,,Podpora sociálních služeb dle § 101a zákona o sociálních službách, Plzeňský kraj", další kolo - dofinancování", na základě dodatku č. 3 smlouvy o poskytnutí účelové dotace uzavřené mezi Plzeňským krajem a příspěvkovou organizací Poliklinika Bor ...