Zveřejňování schváleného rozpočtu, střednědobého výhledu rozpočtu, rozpočtových opatření a závěrečného účtu dle zákona č. 250/2000 Sb.

Návrhy rozpočtu Plzeňského kraje na rok 2022 a střednědobého výhledu na roky 2023 a 2024

Zastupitelstvo Plzeňského kraje bude na svém zasedání dne 20. prosince 2021 schvalovat návrhy rozpočtu Plzeňského kraje na rok 2022 a střednědobého výhledu na roky 2023 a 2024 ...

Závěrečný účet Plzeňského kraje a řádná účetní závěrka účetní jednotky Plzeňský kraj za rok 2020

Zastupitelstvo Plzeňského kraje schválilo na svém zasedání dne 14. června 2021, usnesením č. 278/21, závěrečný účet Plzeňského kraje za rok 2020 ...

Schválený rozpočet Plzeňského kraje na rok 2021 a rozpočtový výhled na roky 2022 a 2023

Schválený rozpočet Plzeňského kraje na rok 2021 a rozpočtový výhled na roky 2022 a 2023 ...

Závěrečný účet Plzeňského kraje a řádná účetní závěrka účetní jednotky Plzeňský kraj za rok 2019

Zastupitelstvo Plzeňského kraje na svém zasedání dne 8. června 2020, usnesením č. 1485/20, schválilo Závěrečný účet Plzeňského kraje a řádnou účetní závěrku účetní jednotky Plzeňský kraj za rok 2019.

Schválený rozpočet Plzeňského kraje na rok 2020, včetně střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2021 a 2022

Schválený rozpočet Plzeňského kraje na rok 2020, včetně střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2021 a 2022 a poskytnutí návratných finančních výpomocí příspěvkovým organizacím zřízeným Plzeňským krajem. Schválený rozpočet Plzeňského kraje je zveřejněn v elektronické podobě na webových stránkách Plzeňského kraje: http://www.plzensky-kraj.cz/rozpocet-plzenskeho-kraje. V listinné podobě je k nahlédnutí na adrese: Plzeňský kraj, Škroupova 18, Odbor ekonomický, Oddělení rozpočtu a financování, číslo dveří E 402.