Způsob zasílání avíza dle čl. XIV odst. 18 smlouvy o poskytnutí účelové dotace

obrazek
12. července 2021 08:17, Mgr. Renata Kulhánková

Dle čl. XIV odst. 18 smlouvy o poskytnutí účelové dotace je příjemce finanční dotace (dále jen „Příjemce“) povinen v případě vzniku důvodů pro vrácení finančních prostředků nebo zaplacení odvodu, poukázat finanční prostředky bez výzvy neprodleně na účet poskytovatele finanční dotace, popřípadě ve lhůtě určené ve výzvě KÚPK, a to na č. ú.: 1083003315/5500 u peněžního ústavu Raiffeisenbank a.s.. Variabilním symbolem bude IČO Příjemcespecifickým symbolem bude identifikátor sociální služby Příjemce.

Příjemce je povinen současně s realizovanou platbou zaslat avízo na Odbor ekonomický KÚPK elektronickou formou na e-mail: vladimira.vodvarkova@plzensky-kraj.cz a současně na Odbor sociálních věcí KÚPK elektronickou formou na e-mail finanční manažerky.

Finanční manažerka projektu: Ing. Martina Vojáčková

                                                    e-mail: martina.vojackova@plzensky-kraj.cz