Způsob podání oznámení o poplatku za znečišťování ovzduší.

obrazek
10. března 2021 09:56, Ing. Jaroslav Háva
Krajský úřad Plzeňského kraje, odbor životního prostředí, jako věcně a místně příslušný správní orgán na úseku ochrany ovzduší podle ustanovení § 27 odst. 1 písm. e) s přihlédnutím k § 15 zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší a podle zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů, oznamuje, že poplatkové přiznání za znečišťování ovzduší se podává prostřednictvím systému ISPOP (www.ispop.cz), příp. datovou schránkou na formuláři, který je k dispozici přímo na stránkách ISPOP a je k nahlédnutí zde v příloze... 

Soubory ke stažení