Zpráva o uplatňování Zásad územního rozvoje Plzeňského kraje

22. května 2023 09:40, Bc. Josef Velíšek
Krajský úřad Plzeňského kraje, odbor regionálního rozvoje, pořídil návrh Zprávy o uplatňování Zásad územního rozvoje Plzeňského kraje ve znění Aktualizace č. 1, 2 a 4 za uplynulé období 2018 - 2022 dle požadavku § 42 stavebního zákona.

Zastupitelstvo Plzeňského kraje schválilo dne 19. 12. 2022 Zprávu o uplatňování Zásad územního rozvoje Plzeňského kraje svým usnesením č. 963/22.

Soubory ke stažení