Změny příloh I a II CITES přijaté na 18. zasedání konference smluvních stran CITES

obrazek
12. prosince 2019 10:30, Mgr. Bc. Jana Hrdá
Změny vstoupily v platnost dne 26. 11.2019. Právně závazné pro členské státy EU (tedy i ČR) budou se vstupem novely nařízení č. 338/97 aktualizující přílohy A-D, která vstoupí v platnost 14. prosince 2019.

Od data, kdy vstoupí v platnost novela nařízení:

1) Začne pro druhy nově zařazené do přílohy A platit registrační povinnost, kterou v souladu s §23 zákona č. 100/2004 Sb., o obchodování s ohroženými druhy, v platném znění (dále jen zákon) zajišťují místně příslušné krajské úřady (v případě Prahy Magistrát hl. města Prahy).

2) U exemplářů druhů nově zařazených do přílohy A bude nutné mít k jejich komerčnímu využívání uvnitř EU potvrzení o výjimce ze zákazu obchodních činnosti. Tento doklad v souladu s čl. 8 odst.. 3 nařízení č. 338/97 vydávají místně příslušné krajské úřady (v případě Prahy Magistrát hl. města Prahy).

3) U exemplářů druhů nově zařazených do přílohy CITES I a II (přílohy A a B novely nařízení 338/97) bude nutné mít povolení (permit) CITES k mezinárodnímu obchodu se třetími zeměmi (mimo EU), které v souladu s nařízením a zákonem vydává Ministerstvo životního prostředí.

4) Při nakládání s uvedenými exempláři druhů nově zařazených do přílohy CITES I a II bude třeba, aby jejich chovatelé dodržovali postupy k zajištění prokázání jejich původu podle § 24 zákona (např. prodej exempláře s písemným dokladem původního vlastníka, vedení záznamů o chovu a obchodu apod.).


Podstatné změny v přílohách CITES týkající se savců, ptáků, plazů, obojživelníků a pavouků jsou následující:

I. Do přílohy CITES I (příloha A k nařízení) byly zařazeny agamy druhů Ceratophora erdeleni, Ceratophora karu, Ceratophora tennentii, Cophotis ceylanica, Cophotis dumbara a gekon druhu Gonatodes daudini

II. Z přílohy CITES II (příloha B) do CITES I (příloha A) byly přeřazeny vydra malá (Aonyx cinerea), vydra hladkosrstá (Lutrogale perspicillata), jeřáb paví (Balearica pavonina), želvy Cuora bourreti a Cuora picturata, želva annamská (Mauremys annamensis), želva hvězdnatá (Geochelone elegans) a želva skalní (Malacochersus tornieri) - tento druh byl do přílohy A zařazen již dříve

III. Do přílohy CITES II (příloha B k nařízení) byly zařazeny agamy druhů Ceratophora aspera, Ceratophora stoddartii a Lyriocephalus scutatus, gekončíci rodu Goniurosaurus spp., gekon obrovský (Gekko gecko), gekon Paroedura androyensis, leguáni rodu Ctenosaura spp., zmije Pseudocerastes urarachnoides, trnočolek Changův (Echinotriton chinhaiensis), trnočolek Echinotriton maxiquadratus, pačolci rodu Paramesotriton spp., trnočolci rodu Tylototriton spp. a sklípkani rodu Poecilotheria spp.