Zlepšování kvality ovzduší v Plzeňském kraji II

20. dubna 2023 10:05, Ing. Lucie Hájková


Administrace tohoto projektu probíhala v letech 2017 – 2019. Podmínkou dotace byla výměna stávajícího kotle na pevná paliva s ručním přikládáním za nový ekologický zdroj.

Celková alokace pro Plzeňský kraj na investiční výdaje činila 223 883 495 Kč z Operačního programu Životní prostředí.

Žádosti byly přijímány od 30. 10. 2017 do 30. 9. 2018 do dotačního titulu "Pořízení ekologického vytápění v domácnostech II" a následně do tzv. Zásobníku.

Vyplaceno bylo celkem 2038 žádostí v celkové výši 216 622 254 Kč.

% zájem o zdroje:
• Tepelné čerpadlo 52 %
• Kondenzační kotel na zemní plyn 17 %
• Kotel na tuhá paliva s automatickým přikládáním – kombinovaný uhlí/biomasa 19 %
• Kotel na tuhá paliva s automatickým přikládáním – výhradně biomasa 7,5 %
• Kotel na tuhá paliva s ručním přikládáním – výhradně biomasa 4,5 %


    Podmínky výzvy naleznete v článku ZDE.