Zlepšování kvality ovzduší v PK - Pořízení ekologického vytápění v domácnostech

20. dubna 2023 09:50, Ing. Lucie Hájková


Administrace tohoto projektu probíhala v letech 2016 – 2018. Podmínkou dotace byla výměna stávajícího kotle na pevná paliva s ručním přikládáním za nový ekologický zdroj.

Žádosti byly přijímány ve dvou vyhlášených výzvách do dotačního titulu "Pořízení ekologického vytápění v domácnostech I/1" od 20. 1. 2016 do 29. 2. 2016 a do dotačního titulu "Pořízení ekologického vytápění v domácnostech I/2" a následně do tzv. Zásobníku od 19. 9. 2016 do 31. 1. 2017.

Celková alokace pro Plzeňský kraj na investiční výdaje činila 246 401 000 Kč z OPŽP.

Vyplaceno bylo celkem 2140 žádostí v celkové výši 245 356 517,87 Kč.

% zájem o zdroje:
• Tepelná čerpadla 39 %
• Kotle – kombinované uhlí/biomasa 26 %
• Kotle – výhradně uhlí 13 %
• Kondenzační kotle na zemní plyn 12,5 %
• Kotle – výhradně biomasa 9,5 %


Podmínky jednotlivých výzev naleznete zde:
"Pořízení ekologického vytápění v domácnostech I/1"  https://www.plzensky-kraj.cz/clanek/1-vyzva-kotlikovych-dotaci-ukonceno

"Pořízení ekologického vytápění v domácnostech I/2" https://www.plzensky-kraj.cz/clanek/2-vyzva-kotlikovych-dotaci-ukonceno