Zlatý erb 2020

02. prosince 2019 Jiřina Balejová

Organizátoři populární soutěže o nejlepší webové stránky a elektronické služby měst, obcí a regionů, prodloužili uzávěrku přihlášek do 4. února 2020 18 hodin. Po té se začnou hodnotit krajská kola, krajské ceremoniály proběhnou v březnu 2020 (Plzeňský kraj 19. března), finále celostátního kola se opět uskuteční na konferenci ISSS v Hradci Králové, tentokrát v pondělí 20. dubna 2020.

Kategorie Cena ministryně pro místní rozvoj za nejlepší turistickou prezentaci má pouze celostátní kolo a přihlášení do soutěže je možné do 28.2.2020.Do předchozího 21. ročníku soutěže se aktivně zapojily obce, města a regiony z celé ČR, poroty vybíraly ze 435 webových stránek a projektů včetně elektronických služeb. Oficiální záštitu poskytly Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, Ministerstvo vnitra ČR, Asociace krajů ČR, Svaz měst a obcí ČR a Sdružení místních samospráv ČR. MMR se aktivně podílelo i na koncepci a hodnocení Zvláštní ceny ministryně pro místní rozvoj za nejlepší turistickou prezentaci.

Smysl soutěže Zlatý erb spočívá především v motivaci o dosažení co nejlepšího výsledku, ale webmasterům a provozovatelům poskytuje často nový pohled na podobu a úlohu webových stránek i užitečné informace a hodnocení pro další zlepšování. Již od krajských kol jsou ve hře také hodnotné ceny, diplomy, výměna zkušeností s kolegy i možné využívání příkladů dobré praxe nebo inspirace moderními trendy elektronické komunikace s občany.

Organizátoři loni vyslyšeli přání z krajů a rozhodli se umožnit jednodušší a rychlejší hodnocení krajských kol, neboť dosavadní nároky na členy krajských porot byly často enormní. Také v ročníku 2020 tedy bude záležet především na rozhodnutí předsedů porot, zda bude hodnocení soutěžících v krajském kole rozšířené či zúžené – na www.zlatyerb.cz bude k dispozici metodické doporučení k obou variantám.

Spolek Český zavináč vydal i letos souhrnnou brožuru shrnující vše podstatné z 21. ročníku soutěže. Publikace je pro všechny zájemce k dispozici v elektronické verzi na webových stránkách soutěže nebo v příloze tohoto článku.

Věříme, že účast v soutěži, která je pro všechny přihlášené zdarma, bude přínosem pro vaši další práci.

Soubory ke stažení