Životní prostředí

Sjednocení Studií proveditelnosti propojení skupinových vodovodů v Plzeňském kraji

V říjnu 2022 byla zpracována koncepce s názvem „Sjednocení studií proveditelnosti Propojení Skupinových vodovodů Nýrsko-Klatovy, Švihov, Přeštice, Dobřany a Plzeňské aglomerace a Propojení vodovodu Nýrsko-Domažlice-Holýšov s Plzeňskou aglomerací“.

Zdravá krajina Plzeňského kraje

V průběhu posledních let se stále častějším tématem veřejných diskuzí stala změna klimatu. Také obyvatelé Plzeňského kraje si kolem sebe nyní více všímají přírodních jevů, se kterými se dříve příliš nesetkávali. Plzeňský kraj se rozhodl postavit k tomuto problému čelem, a to formou aktivity Zdravá krajina.

Regionální strategie adaptačních opatření Plzeňského kraje pro zadržení vody v krajině

Plzeňský kraj se rozhodl přizpůsobit se výkyvům či postupné změně klimatu a nechal zpracovat regionální strategii adaptačních opatření (ReSAO), která má mít za cíl postupnými kroky zlepšit zadržení vody v krajině.

Studie proveditelnosti "Propojení skupinových vodovodů Nýrsko – Domažlice – Holýšov s Plzeňskou aglomerací“

Plzeňský kraj pokračuje ve snaze nalézt optimální řešení zásobování pitnou vodou pro své obyvatele.

Jak správně topit a ušetřit

Se začínající topnou sezónou je potřeba nejen zkontrolovat technický stav kotle, ale je také důležité zamyslet se na tím, jak správně a hospodárně topit. Ministerstvo životního prostředí vydalo brožurku „Jak správně topit a ušetřit“.