Životní prostředí

Studie proveditelnosti „Propojení skupinových vodovodů Nýrsko – Klatovy, Švihov, Přeštice, Dobřany a Plzeňská aglomerace“

Plzeňský kraj pokračuje ve snaze nalézt optimální řešení zásobování pitnou vodou pro své obyvatele. Proto přistoupil v roce 2018 ke zpracování Technickoekonomické studie propojení významných skupinových vodovodů, ta zanalyzovala a popsala současné i potenciální problémy a navrhla několik prioritních opatření, kdy jedním z nich je propojení skupinových vodovodů Nýrsko – Klatovy, Švihov, Přeštice, Dobřany a Plzeňská aglomerace.

Dotační program Retence vody 2021

Rada Plzeňského kraje schválila usnesením č. 233/21 ze dne 18. 1. 2021 vyhlášení a pravidla dotačního programu Retence vody 2021.

Příjem žádostí o kotlíkovou dotaci byl ukončen

Dne 30. září 2020 ve 14:00 byl ukončen příjem žádostí do dotačního titulu "Zásobník - Pořízení ekologického vytápění v domácnostech III".

Výzva k podávání žádostí do III. vlny kotlíkových dotací - UKONČENO

Příjem žádostí v této výzvě byl ukončen. Žádosti jsou nyní přijímány do dotačního titulu "ZÁSOBNÍK - Pořízení ekologického vytápění v domácnostech III"...

Studie na zlepšení jakosti vod na vodním díle Hracholusky

Plzeňský kraj má zpracovanou Studii na zlepšení jakosti vod na vodním díle Hracholusky...