Životní prostředí

26. února 2020

Dotační program Ekologické zahrady 2020

Rada Plzeňského kraje schválila usnesením č. 4521/20 ze dne 24. 2. 2020 pravidla dotačního programu Ekologické zahrady 2020.

26. února 2020

Podpora zemědělské činnosti v Plzeňském kraji 2020

Rada Plzeňského kraje schválila usnesením č. 4406/20 ze dne 20. 1. 2020 pravidla dotačního programu Podpora zemědělské činnosti v Plzeňském kraji 2020.

25. února 2020

Dotační program Retence vody v krajině 2020

Rada Plzeňského kraje schválila usnesením č. 4523/20 ze dne 24. 02. 2020 pravidla dotačního programu Retence vody v krajině 2020.

28. února 2019

Vyhlášení dotačního programu "Podpora ochrany lesa v PK 2017+" (aktualizované znění - změna č. 3)

Rada Plzeňského kraje schválila dne 24. února 2020 usnesením č. 4522/20 vyhlášení dotačního programu "Podpora ochrany lesa v PK 2017+" (v aktualizovaném znění - změna č. 3)...

21. ledna 2020

Dotační program vodohospodářské infrastruktury 2020

Rada Plzeňského kraje schválila usnesením č. 4405/20 ze dne 20. 1. 2020 pravidla a výzvu z Dotačního programu vodohospodářské infrastruktury 2020.