Životní prostředí

Dotační program překládací stanice odpadu - podpora výstavby (2021)

Rada Plzeňského kraje schválila usnesením č. 444/21 ze dne 22. 3. 2021 vyhlášení a pravidla Dotačního programu překládací stanice odpadu – podpora výstavby (2021).

Technickoekonomická studie propojení významných skupinových vodovodů v Plzeňském kraji

Plzeňský kraj má zpracovanou Technickoekonomickou studii propojení významných skupinových vodovodů v Plzeňském kraji...

Metodické sdělení k zařazení odpadu z antigenních testů určených k samotestování osob na přítomnost SARS-CoV-2

Ministerstvo životního prostředí vydalo metodické sdělení za účelem správného zařazení odpadu vzniklého z antigenních testů určených k samotestování osob na přítomnost antigenu SARS-CoV-2. Více informací v příloze.

„Podpora zemědělské činnosti v Plzeňském kraji 2021“

Rada Plzeňského kraje schválila usnesením č. 189/20 ze dne 30. 12. 2020 pravidla dotačního programu Podpora zemědělské činnosti v Plzeňském kraji 2021.

Dotační program Variantní studie odkanalizování obcí a zásobování pitnou vodou 2021

Náměstek hejtmanky pro oblast životního prostředí, zemědělství, evropských záležitostí a regionálního rozvoje vyhlašuje z pověření Rady Plzeňského kraje daného usnesením č. 188/20 ze dne 30. 12. 2020 Dotační program Variantní studie odkanalizování obcí a zásobování pitnou vodou 2021, jehož pravidla jsou přílohou tohoto sdělení