Životní prostředí

Plzeňský kraj vyhlašuje nový dotační program „Akumulační nádrže I.“

Rada Plzeňského kraje schválila usnesením č. 1583/22 ze dne 24. 1. 2022 vyhlášení výzvy k podávání žádostí o poskytnutí dotace v rámci dotačního programu "Akumulační nádrže I.“. Žádosti budou přijímány elektronicky od 1. 3. 2022.

Studie proveditelnosti "Propojení skupinových vodovodů Nýrsko – Domažlice – Holýšov s Plzeňskou aglomerací“

Plzeňský kraj pokračuje ve snaze nalézt optimální řešení zásobování pitnou vodou pro své obyvatele.

Jak správně topit a ušetřit

Se začínající topnou sezónou je potřeba nejen zkontrolovat technický stav kotle, ale je také důležité zamyslet se na tím, jak správně a hospodárně topit. Ministerstvo životního prostředí vydalo brožurku „Jak správně topit a ušetřit“.

Metodické sdělení k zařazení odpadu z antigenních testů určených k samotestování osob na přítomnost SARS-CoV-2

Ministerstvo životního prostředí vydalo metodické sdělení za účelem správného zařazení odpadu vzniklého z antigenních testů určených k samotestování osob na přítomnost antigenu SARS-CoV-2. Více informací v příloze.

Studie proveditelnosti „Propojení skupinových vodovodů Nýrsko – Klatovy, Švihov, Přeštice, Dobřany a Plzeňská aglomerace“

Plzeňský kraj pokračuje ve snaze nalézt optimální řešení zásobování pitnou vodou pro své obyvatele.