Životní prostředí

Pouze do konce září je možnost si podávat žádosti o kotlíkovou dotaci

Již pouze do konce září je možnost si podat žádost do dotačního titulu "Zásobník - Pořízení ekologického vytápění v domácnostech III".

Technickoekonomická studie propojení významných skupinových vodovodů v Plzeňském kraji

Plzeňský kraj má zpracovanou Technickoekonomickou studii propojení významných skupinových vodovodů v Plzeňském kraji...

Podpora výsadby stromů v Plzeňském kraji 2020 - ukončení příjmu přihlášek

Vzhledem k velkému zájmu ze strany veřejnosti byla již naplněna kapacita pořadníku.

Podpora výsadby stromů v Plzeňském kraji 2020

Rada Plzeňského kraje schválila usnesením č. 4520/20 ze dne 24. 2. 2020 projekt Podpora výsadby stromů v Plzeňském kraji 2020 k zapojení občanů do ochrany životního prostředí.

Podpora zemědělské činnosti v Plzeňském kraji 2020

Rada Plzeňského kraje schválila usnesením č. 4406/20 ze dne 20. 1. 2020 pravidla dotačního programu Podpora zemědělské činnosti v Plzeňském kraji 2020.