Živnostenský rejstřík, obchodní rejstřík, ARES

Evidence znalců a tlumočníků

Profesní seznamy jsou k dispozici na Portálu justice

Odkazy na registr ŽP, OR, ARES a Insolvenční rejstřík

Veřejné webové stránky slouží k zobrazení veřejných informací o podnikatelských subjektech v České republice