Zemědělství

25. ledna 2006

Koncepce regionálního rozvoje venkova a zemědělství Plzeňského kraje

V roce 2003 byla schválena Koncepce regionálního rozvoje venkova a zemědělství Plzeňského kraje, která se zabývá problematikou venkova a zemědělství...