Zemědělství

Podpora zemědělské činnosti v Plzeňském kraji

Informace o finanční podpoře zemědělských podnikatelů na území Plzeňského kraje, z rozpočtu Plzeňského kraje.