Zdravotnická dokumentace

Informace k nakládání se zdravotnickou dokumentací při ukončení poskytování zdravotních služeb pro poskytovatele zdravotních služeb

Informace pro poskytovatele zdravotních služeb při ukončení poskytování zdravotních služeb týkající se zdravotnické dokumentace

Informace týkající se zdravotnické dokumentace uložené na Krajském úřadě Plzeňského kraje

Informace pro pacienty a poskytovatele týkající se zdravotnické dokumentace uložené na Krajském úřadě Plzeňského kraje