Zdravotně postižení

Vozíčkáři na 39. ročníku Memoriálu Z. Hanákové v Praze

Vozíčkáři Plzeňska s doprovody vyrazili 4. září 2021 na "Hvězdu" Ladronku na 39. ročník Memoriálu Z. Hanákové do Prahy.

Vozíčkáři Plzeňska navštívili Mariánské Lázně

Vozíčkáři Plzeňska navštívili Mariánské Lázně, kde pobývali ve dnech 20. až 25. srpna 2021 v hotelu Krakonoš.

Vozíčkáři Plzeňska navštívili Mariánskou Týnici a Muzeum v Mariánské Týnici

Vozíčkáři Plzeňska si 25. června 2021 udělali výlet do Mariánské Týnice a Muzea v Mariánské Týnici.

Vozíčkáři Plzeňska navštívili Luftovu zahradu

Vozíčkáři Plzeňska si udělali 10. června 2021 komentovanou procházku s panem Kutákem do Luftovy zahrady za Tyršovým mostem v Plzni Doudlevcích.

Na webu máme infolinku s online přepisem řeči pro osoby se sluchovým postižením

Od 3. března 2021 mohou sluchově postižení komunikovat na našem webu pomocí unikátní funkce přepisu hovoru "text to speech".