Zázemí pro uprchlíky v Čechově ulici vybudovali dobrovolníci

obrazek
20. června 2022 10:58, aktualizováno 14:13, Ing. Helena Frintová

Ve skvělé zázemí pro ukrajinské válečné uprchlíky se proměnila dříve nevyužitá budova Úřadu v zastupování státu ve věcech majetkových v Čechově ulici v Plzni. Plzeňský kraj ji díky dobrovolníkům i svým zaměstnancům dokázal velmi rychle přebudovat na plně vyhovující a praktické útočiště, které následně převzala dobrovolnická organizace Totem, která v místě dnes zajišťuje i volnočasový program tak, aby se uprchlíci maximálně sžili s místní komunitou.

„Chceme poděkovat jak našim zaměstnancům, firmě C+V instalatérské práce Plzeň i několika osobám z řad občanů, kteří v prvopočátku pomáhali na budově pro válečné uprchlíky. Nejvíce pak panu Františku Čečilovi, důchodci z Třemošné, který zde na začátku řešil provozní záležitosti i komunikaci s uprchlíky do okamžiku, než tyto služby převzala skvěle fungující dobrovolnická organizace Totem,“ řekl hejtman Rudolf Špoták.

"Celkový počet ubytovaných se v objektu Čechova 26 v současné době pohybuje okolo 160 osob. Někteří jsou přímo z oblastí bojů, jako je či byl Kyjev, Charkov, Mariupol, Kramatorsk apod. „Ubytováno je tu i několik osob se zdravotním postižením,“ upřesnil Milan Jenčík z Odboru bezpečnosti a krizového řízení Krajského úřadu Plzeňského kraje, který je zároveň odpovědnou osobou za přípravu a provoz této budovy.

Ta byla v okamžiku vypuknutí konfliktu na Ukrajině v majetku Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových. Smlouva o její výpůjčce pro účely ubytování uprchlíků byla hejtmanem Plzeňského kraje podepsána během necelého týdne. Jednalo se o zcela prázdnou budovu s odstavenými technologiemi s určením k odprodeji. Za tohoto stavu a za těchto okolností se začalo s přípravou budovy k přijetí prvních válečných běženců.

„V krátkém čase nám dorazil do Čechovy 26 potřebný materiál (postele, matrace, trojí povlečení včetně dek atd.) ve čtyřech kamionech Správy státních hmotných rezerv. Materiál se musel přeložit do menších nákladních automobilů v meziskladu ve FN Plzeň, protože s manipulací kamiónů v Čechově ulici by byl velký problém,“ popisuje začátky přípravy budovy pro válečné uprchlíky Milan Jenčík. Postupně navážen byl další nábytek, vybavení, potraviny, kosmetika včetně potřebného kuchyňského vybavení (hrnce, pánve, talíře, hrnečky, příbory). Po uvedení budovy do provozu, oživení technologií, které předtím cca rok a půl stály, vznikla řada havárií rozvodů vody, odpadů nebo na rozvodech elektřiny včetně zásuvek. „Díky spolupráci s ředitelkou odboru Hospodaření s majetkem státu paní doktorkou Lindou Hejlovou se nám podařilo získat na rekonstrukci těchto technologií včetně zcela nového rozvodu plynu 400 tisíc korun,“ líčí dál Milan Jenčík. Rekonstrukce byly provedeny během jediného týdne za plného provozu budovy v přítomnosti přibližně 160 osob. Nyní se v budově se nachází celkem 247 postelí. Jejich instalaci zajistil Hasičský záchranný sbor Plzeňského kraje pod velením velitele Centrální požární stanice Košutka majora Ing. Michala Pathyho. „Objem fyzické práce byl značný i při představě, že budova má 5 pater. První váleční uprchlíci pak byli v budově ubytováni již 2. března 2022, tedy měsíc před rozhodnutím státu o vyčlenění nepotřebných budov v majetku státu pro tyto účely,“ zdůraznil M. Jenčík.

Reálný provoz ukázal, že maximální kapacita budovy se pohybuje okolo 200 lidí. Dnes tu běží naplno, děti mají prostor na hraní a dokonce tu proběhl i tzv. sousedský den pořádaný Ukrajinci jako poděkování za poskytnutou pomoc.Galerie