Závěrečný účet Plzeňského kraje

Závěrečný účet Plzeňského kraje a řádná účetní závěrka účetní jednotky Plzeňský kraj za rok 2019

Zastupitelstvo Plzeňského kraje na svém zasedání dne 8. června 2020, usnesením č. 1485/20, schválilo Závěrečný účet Plzeňského kraje a řádnou účetní závěrku účetní jednotky Plzeňský kraj za rok 2019 - dle příloh.

Závěrečný účet Plzeňského kraje za rok 2018

Zastupitelstvo Plzeňského kraje na svém zasedání 10. června 2019 schválilo usnesením č. 1162/19 Závěrečný účet Plzeňského kraje a řádnou účetní závěrku účetní jednotky Plzeňský kraj za rok 2018.

Závěrečný účet Plzeňského kraje za rok 2017

Zastupitelstvo Plzeňského kraje na svém zasedání 11. června 2018 schválilo usnesením č. 671/18 Závěrečný účet Plzeňského kraje a řádnou účetní závěrku účetní jednotky Plzeňský kraj za rok 2017.

Závěrečný účet Plzeňského kraje za rok 2016

Zastupitelstvo Plzeňského kraje na svém zasedání 12. června 2017 schválilo usnesením č. 240/17 Závěrečný účet Plzeňského kraje a řádnou účetní závěrku účetní jednotky Plzeňský kraj za rok 2016.

Závěrečný účet Plzeňského kraje za rok 2015

Zastupitelstvo Plzeňského kraje schválilo na svém zasedání dne 13. června 2016 usnesením č. 1236/16 Závěrečný účet Plzeňského kraje za rok 2015 a řádnou účetní závěrku účetní jednotky Plzeňský kraj za rok 2015