Závěrečný účet Plzeňského kraje

Závěrečný účet Plzeňského kraje a řádná účetní závěrka účetní jednotky Plzeňský kraj za rok 2020

Zastupitelstvo Plzeňského kraje schválilo na svém zasedání dne 14. června 2021 usnesením č. 278/21 závěrečný účet Plzeňského kraje a řádnou účetní závěrku účetní jednotky Plzeňský kraj za rok 2020 (vše v přílohách).

Závěrečný účet Plzeňského kraje a řádná účetní závěrka účetní jednotky Plzeňský kraj za rok 2019

Zastupitelstvo Plzeňského kraje na svém zasedání dne 8. června 2020, usnesením č. 1485/20, schválilo Závěrečný účet Plzeňského kraje a řádnou účetní závěrku účetní jednotky Plzeňský kraj za rok 2019 - dle příloh.

Závěrečný účet Plzeňského kraje za rok 2018

Zastupitelstvo Plzeňského kraje na svém zasedání 10. června 2019 schválilo usnesením č. 1162/19 Závěrečný účet Plzeňského kraje a řádnou účetní závěrku účetní jednotky Plzeňský kraj za rok 2018.

Závěrečný účet Plzeňského kraje za rok 2017

Zastupitelstvo Plzeňského kraje na svém zasedání 11. června 2018 schválilo usnesením č. 671/18 Závěrečný účet Plzeňského kraje a řádnou účetní závěrku účetní jednotky Plzeňský kraj za rok 2017.

Závěrečný účet Plzeňského kraje za rok 2016

Zastupitelstvo Plzeňského kraje na svém zasedání 12. června 2017 schválilo usnesením č. 240/17 Závěrečný účet Plzeňského kraje a řádnou účetní závěrku účetní jednotky Plzeňský kraj za rok 2016.