Zásady územního rozvoje

Zpráva o uplatňování Zásad územního rozvoje PK

Zastupitelstvo Plzeňského kraje schválilo dne 12. 2. 2018 Zprávu o uplatňování Zásad územního rozvoje Plzeňského kraje ve znění Aktualizace č.1 svým usnesením č. 525/18

Zásady územního rozvoje Plzeňského kraje ve znění Aktualizace č. 1

Zastupitelstvo Plzeňského kraje dne 10. 3. 2014 na svém 8. jednání vydalo usnesením č. 437/14 Aktualizaci č.1 Zásad územního rozvoje Plzeňského kraje.

Zpráva o uplatňování Zásad územního rozvoje Plzeňského kraje

Zastupitelstvo Plzeňského kraje schválilo dne 9.9.2010 svým usnesením č. 577/10 zprávu o uplatňování Zásad územního rozvoje Plzeňského kraje.

Zásady územního rozvoje Plzeňského kraje

Textová a grafická část Zásad územního rozvoje Plzeňského kraje. Datum nabytí účinnosti: 17.10.2008.