Zápisy z porad

Zápisy z porad se stavebními úřady

Oddělení stavebního řádu pořádá pravidelně třikrát za rok porady se stavebními úřady. Zápisy z těchto porad naleznete v příloze tohoto článku.